Jesteś na: wynagrodzenie
ofera_uslug_obrazek
 • porady prawne
 • pisma procesowe
 • opinie prawne
 • reprezentacja przed organami prawnymi
 • sprawy egzekucji należności
 • sprawy rozwodowe
 • sporządzanie umów
 • ikony_oferta

    

   tel./fax 81 44 10 940

   tel. kom. 666 317 449

    

 • Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać następujące formy:
 • - ryczałtowe, określone w umowie stałą stawką miesięczną;
 • - godzinowe;
 • - doraźne przy uwzględnieniu stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy;
 • - wynagrodzenie z prowizją za pomyślny wynik sprawy.
 • Płatność może być dokonana w gotówce lub przelewem na konto Kancelarii.

  ​Nr rachunku bankowego Alior Bank:
  42 2490 0005 0000 4500 7954 7188

  Istnieje również możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

  Podstawę ustalania wynagrodzenia z tytułu zastępstwa prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 z p.zm.).